Jak wybudować ogrodzenie z kamienia

Podstawa przy ogrodzeniu to dobry fundament

Budując ogrodzenie z kamienia zaczynamy od fundamentu. Fundament pod ogrodzenie z kamienia musi mieć od 90cm do 120cm głębokości (w zależności od strefy przemarzania). W praktyce, na większości terenów Polski, głębokość 100cm jest w zupełności wystarczająca.
W zależności od wybranego kamienia fundament musi mieć też odpowiednią szerokość – nie mniejszą niż 30 cm Istotną kwestią jest także zaszalowanie go około 10 cm nad powierzchnią gruntu (aby kamień nie podciągnął wody). Fundament musi być zazbrojony belką z drutu żebrowanego fi10, zalany betonem B-20, a co około 10 metrów należy zrobić dylatacje z blachy, które zapobiegną pękaniu fundamentu i samego ogrodzenia spowodowanym nierównomiernym osiadaniem gruntu. Z fundamentu wypuszczamy druty pionowe, celem zazbrojenia ogrodzenia.

Zadbaj o właściwy dobór kamienia

Bardzo ważną kwestią przy budowie ogrodzenia z kamienia jest odpowiedni dobór materiału. Najpopularniejsze kamienie na ogrodzenie to piaskowiec, porfir i wapień. Wybierać kamień należy zwrócić uwagę na to, aby był zbity, twardy i bez pęknięć (w pęknięcia dostaje się woda, która zamarzając w ziemie powoduje uszkodzenia kamienia,a co za tym idzie i ogrodzenia). Do murowania ogrodzenia używamy zapraw cementowych w proporcjach 1 do 3 (cement, piasek) – słabsza spoina podczas pielęgnacji ogrodzenia (mycia) przy użyciu Karchera (myjki ciśnieniowej) zostanie bowiem wypłukana.

Zabezpiecz odpowiednio ogrodzenie

Po zakończeniu budowy ogrodzenia należy je wyczyścić z resztek zaprawy, a następnie umyć i na sam koniec zaimpregnować.

Osobom, które nie zamierzają same budować ogrodzenia polecam znalezienie takiej firmy, która zajmuje się całością prac – od zrobienia fundamentu, poprzez znalezienie odpowiedniego kamienia, na wybudowaniu ogrodzenia kończąc. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, aby firma udzieliła na swoją pracę gwarancji.